Axhenda

10:00 Ceremonia Hapëse
Ceremonia Hapëse

Ceremonia Hapëse

Fjala e studentëve përfaqësues për identifikimin dhe adresimin e problematikave aktuale në jetën universitare krahas prezantimit të 5 planprojekteve konkrete që do të realizohen nga Fressh ne vitin e ardhshëm.

11:30 Regjistrimi dhe Orientimi i Pjesëmarrësve
Regjistrimi dhe Orientimi i Pjesëmarrësve

Regjistrimi dhe Orientimi i Pjesëmarrësve

12:00 Diskutimi midis studentëve në temat përkatëse
Diskutimi midis studentëve në temat përkatëse

Diskutimi midis studentëve në temat përkatëse

Diskutimi midis studentëve në temat përkatëse
Në këtë panel do të ndahen eksperiencat personale mbi peripecitë e përditshme me të cilat përballen studentët si edhe do të shpalosen rekomandimet e tyre për të formuluar draftin paraprak të rezolutës studentore 2020.

13:30 Coffee break
Coffee break

Coffee break

14:00 Diskutimi me përfaqësues të pushtetit lokal dhe qëndror
Diskutimi me përfaqësues të pushtetit lokal dhe qëndror

Diskutimi me përfaqësues të pushtetit lokal dhe qëndror

Ky round table vjen si formati ideal për shprehjen e vokacionit studentor ndaj përfaqësuesve të qeverisjes lokale dhe qëndrore, ku me ane te bashkebisedimit palet do të angazhohen drejt dakordesimit të rezolutës përfundimtare.

15:30 Shkrimi i Rezolutes Përfundimtare
Shkrimi i Rezolutes Përfundimtare

Shkrimi i Rezolutes Përfundimtare

Rakordimi i draftit përfundimtar në formatin e unifikuar të një rezolute zyrtare me të gjithë elementet përbërës të saj: background-i ligjor, identifikimi i problematikave aktuale dhe propozimet për zgjidhje ndaj hapave të nevojshme për tu ndërmarrë.

10:00 Fjala Hapëse
Fjala Hapëse

Fjala Hapëse

Shpalosja e rezolutës studentore 2020 në një medium me praninë e instancave më të larta qeverisëse për të sjellë në vëmendje rëndësinë e vazhdimësisë në hapat e ndërmarra për studentët.

11:30 Prezantimi i Rezolutës Përfundimtare
Prezantimi i Rezolutës Përfundimtare

Prezantimi i Rezolutës Përfundimtare

Fjala e përfaqësuesve të ekzekutivit për të theksuar prioritetin e axhendës studentore në planin e zhvillimit Kombëtar.

12:30 Firmosja e Rezolutës nga palët përfaqësuese
Firmosja e Rezolutës nga palët përfaqësuese

Firmosja e Rezolutës nga palët përfaqësuese

Firmosja e rezolutës dhe zotimi për realizimin e axhendës studentore 2020.

Lajme

Aktivizmi rinor si gjenerator i ndryshimit

Kryefjala e këtij Samiti unik ishte aktivizmi rinor. Të rinjtë kanë mundësinë që të kenë impaktin e tyre në cdo fushë dhe kanë mundësinë që të propozojnë zgjidhje për cdo problematikë që ka të bëjë drejtpërdrejt me ta.

Të rinjtë diskutuan se si të përmirësonin ‘Lifestyle-n’ e tyre

Lifestyle, mënyra e të jetuarit të gjithë bashkë në një komunitet të caktuar, sfidat që hasim në shoqëri, ishte një nga temat e Samitit të Studentëve.

Inovacioni si pjesë e përditshmërisë së të rinjve

Inovacioni është fusha që po ndikon në jetën e secilit prej nesh së tepërmi këto kohë. Për këtë arsye dhe Samiti i Studentëve i dedikoi një Workshop të vecantë Inovacionit.